FLAVEAT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

WP1 - Διαχείριση

Το WP1 αφορά την οικονομική, τεχνική και επιχειρησιακή διαχείριση, καθώς και την υποβολή εκθέσεων του EACEA και την κεφαλαιοποίηση του έργου.

Η διαχείριση και η διασφάλιση της ποιότητας θα είναι παρούσες καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, χρησιμοποιώντας ορόσημα καθώς και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης για να αξιολογείται σωστά αν το έργο βρίσκεται σε καλό δρόμο και αν οι στόχοι επιτυγχάνονται σε τακτική βάση.

WP2 - Προετοιμασία

Το WP2 συνίσταται στην προετοιμασία των MOOCs στην ΣΕΕΚ και στην αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού ΤΠΕ.

Η μεθοδολογία της υλοποίησης συνίσταται σε:

  • Σχεδιασμό από κοινού με τους ενδιαφερόμενους φορείς του περιεχομένου των MOOC, προώθηση της ενεργού συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων στο σχεδιασμό των ενοτήτων ΣΕΕΚ,
  • Αγορά εξοπλισμού ΤΠΕ, για την προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ που απαιτείται για τα μαθήματα ΣΕΕΚ
  • Εκπαίδευση των εκπαιδευτών, για να εξασφαλιστεί η μεταφορά γνώσεων και η συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών και παλαιστινιακών - ιορδανικών ινστιτούτων.

WP3 - Ανάπτυξη MOOCs

Το WP3 συνίσταται στην ανάπτυξη 4 MOOCs που απευθύνονται σε πτυχιούχους της επιστήμης/τεχνολογίας τροφίμων και σε επαγγελματίες με εμπειρία άνω των 3 ετών στον τομέα. Στόχος τους θα είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.

Η μεθοδολογία υλοποίησης συνίσταται σε:

  • Οριστικοποίηση των θεμάτων με τους ενδιαφερόμενους φορείς,
  • Πιλοτικά 4 MOOCs,

Το WP3 στοχεύει στην ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή εξειδικευμένων ενοτήτων κατάρτισης (MOOCs) με βάση την εμπειρία της ΕΕ και τις ανάγκες του ιορδανικού/παλαιστινιακού τομέα τροφίμων- στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής της βιομηχανίας στο σχεδιασμό των MOOCs- στη δημιουργία μονοπατιών αναβάθμισης της ΕΕΚ και στην προώθηση της διαπίστευσης μικροπιστώσεων- και στην καθιέρωση της μεταφοράς γνώσεων και της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών και ιορδανικών και παλαιστινιακών ινστιτούτων.

WP4 - Ποιότητα

Όλοι οι εταίροι του έργου θα επανεξετάσουν την ποιότητα των εργασιών και των μεθόδων εργασίας, οι οποίες θα συζητηθούν στις συνεδριάσεις του έργου. Στα πλαίσια της επικύρωσης κάθε δραστηριότητας, τα αποτελέσματα θα αξιολογούνται ως προς τη συμμόρφωση με τους στόχους που έχουν τεθεί, πριν από την οριστικοποίηση των παραδοτέων της δραστηριότητας. Το WP4 στοχεύει στον καθορισμό μηχανισμών και κριτηρίων ποιότητας και αξιολόγησης και, μέσω αυτών, στην εποπτεία της ποιότητας των παραδοτέων του έργου καθώς και της συνέπειάς τους με τους τελικούς χρήστες και στην προώθηση της κουλτούρας ποιότητας στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην επαγγελματική κατάρτιση.

WP5 - Διάδοση και βιωσιμότητα

Το WP5 θα περιλαμβάνει εργασίες διάδοσης και εκμετάλλευσης, οι οποίες θα περιγράφονται διεξοδικά και θα κατευθύνονται από ένα σχέδιο διάδοσης και εκμετάλλευσης.

Στο πλαίσιο της εμπλοκής των ενδιαφερομένων φορέων και της δημιουργίας δεσμών της αγοράς εργασίας με τον κλάδο θα συσταθεί συμβουλευτική επιτροπή, η οποία θα παρέχει feedback για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών του τοπικού τομέα.

Το WP5 θα προωθήσει και θα διαδώσει τα ενδιάμεσα και τελικά αποτελέσματα και εκβάσεις του έργου, καθώς και τη βιωσιμότητα και την εκμετάλλευση μετά τη λήξη του έργου.